نحوه محاسبه نفقه زن

نحوه محاسبه نفقه زن

نفقه علاوه بر زن، به افراد دیگری نیز تعلق می گیرد که هریک دارای شرایط خاص خودشان هستند. اما آنچه که بیشتر مورد توجه عموم قرار گرفته است، نفقه زن و به طور مشخص تر، نحوه محاسبه نفقه زن می باشد.

پس از عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای مرد و زن ایجاد می شود که یکی از آن ها نفقه است. البته پرداخت نفقه از تکالیف مرد و از حقوق زن می باشد.

در این مقاله نمی خواهیم درباره انواع نفقه و معنی و مفهوم آن بحث کنیم، بلکه صرفا می خواهیم نحوه محاسبه نفقه را بررسی کنیم. با «پیگرد» همراه باشید.

نحوه محاسبه نفقه زن

پیش از هرچیز بهتر است با مواد قانونی مرتبط با این مسئله بپردازیم. همانطور که مشاهده می کنید، در مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به دو نکته اشاره شده است.

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی:

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

در توضیح این دو ماده باید بگوییم همانطور که به صراحت در قانون آمده است، در عقد دائم، شوهر باید نفقه همسر خود را بپردازد. همچنین برخی از مهم ترین مصادیق نفقه مانند مسکن، غذا و… ذکر شده است، اما منحصر به این موارد نیست.

نکته حائز اهمیت در نحوه محاسبه نفقه زن این است که قابل توافق می باشد. یعنی زن و مرد می توانند در زمان عقد بر روی میزان آن توافق کنند. در این صورت بحثی برای تعیین میزان آن پیش نخواهد آمد و دادگاه نیز برای محاسبه آن اقدامی به عمل نمی آورد.

اما در صورتی که توافقی صورت نگرفته باشد، دادگاه به درخواست هریک از طرفین «قرار کارشناسی» صادر می کند. کارشناس مربوطه برای محاسبه نفقه زن باید معیارهایی را در نظر بگیرد که عبارتند از:

  • میزان تحصیلات زن
  • سن زن
  • شان خانوادگی زن
  • و همچنین فاکتورهای دیگر که به صورت عرفی تعیین می شوند.

کارشناس پس از بررسی این موارد، میزان نفقه را تعیین و به دادگاه ارائه می کند و دادگاه نیز رای پرداخت می دهد.

آنچه که نیاز به توجه دارد این است که نحوه محاسبه نفقه زن به موارد متعددی بستگی دارد که نیازمند کارشناسی بوده و مقدار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.