خانواده

خانواده، بنیاد هر جامعه ای است و از این رو حقوق خانواده یکی از گسترده ترین موضوعات حقوق می باشد که دارای جزییات و نکات بسیاری است.

نحوه محاسبه نفقه زن

نحوه محاسبه نفقه زن یکی از پر تکرار ترین سوالاتی است که در زمان ازدواج و طلاق پرسیده می شود. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

محجور به چه معناست و به چه کسانی محجور می گویند؟

محجور به چه کسی می گویند؟ محجورین در قانون ایران به چند دسته تقسیم می شوند؟ در مقاله پیش رو به این سوالات و پرسش های دیگر پاسخ می دهیم.