تجارت

حقوق تجارت به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که روابط تجار و بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم و بررسی می کنند. تقریبا تمام اشخاص با حقوق تجارت سر و کار دارند و داشتن آگاهی از آن یک ضرورت است.

نحوه اعلام مفقودی چک

در صورتی که چک خود را به هر دلیلی از دست بدهید، باید تمام مراحل اعلام مفقودی چک را به صورت دقیق انجام دهید و پیگیری نمایید.

چک صیاد چیست؟

چک صیاد دارای مزایا و نکات امنیتی متعددی است. در این مقاله علاوه بر این ها، نحوه گرفتن استعلام چک صیاد را نیز بررسی خواهیم کرد.