عقود و قراردادها

عقود و قراردادها را تقریبا در تمام جنبه های زندگی می تواند دید. در این بخش از پیگرد به مقالات، تعاریف، نمونه قراردادها و دیگر موضوعات مرتبط از دید حقوقی می پردازیم.

عقد خیاری چیست و چه شرایطی دارد؟

عقد خیاری به دسته ای از عقود گفته می شود که در آن اختیار فسخ تعیین شده باشد.

عقد معوض و عقد غیر معوض و تفاوت آن ها

تقریبا در تمام معاملات با عقد معوض و عقد غیر معوض سر و کار داریم. در این مقاله به تعریف این دو عقد و همچنین تفاوت های آن ها می پردازیم.

عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آن ها با یکدیگر

عقد لازم و عقد جایز به دو دسته از عقود و قراردادها اشاره دارند که هر یک دارای شرایط خاص و تفاوت هایی با دیگری می باشند.

عقد تملیکی و عقد عهدی چه هستند و تفاوت آن ها چیست؟

عقد تملیکی و عقد عهدی از میان دسته بندی هایی که برای عقود و قراردادها در نظر گرفته اند، نقش پر رنگی داشته و تفاوت هایی دارند.

عقد معین و عقد نامعین چه هستند و تفاوتشان در چیست؟

عقد معین و عقد نامعین از جمله دسته بندی هایی است که برای قراردادها در نظر گرفته اند. در این مقاله به معرفی آن ها و تفاوت هایشان می پردازیم.